Privacy statement sollicitanten

Met dit privacy statement informeren we je over welke persoonsgegevens van sollicitanten wij verwerken, voor welke doeleinden we dat doen, hoe wij aan die persoonsgegevens komen en welke rechten je (als sollicitant) hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op wie is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die solliciteert bij Lies.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken jouw contactgegevens en de persoonsgegevens die voorkomen in je CV, je motivatiebrief en de andere relevante stukken die je indient. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van jouzelf.

Cookies op werkenbijlies.nl

Wanneer je de website werkenbijlies.nl bezoekt, wordt gebruik gemaakt van cookies, zie hiervoor de Werkenbijlies.nl cookie-statement.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken bovengenoemde persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuwe werknemers. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt.

Rechtsgrond van de verwerking

We verwerken persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens delen met verwerkers en derden

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens te delen met verwerkers. Zo kunnen we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens partijen inschakelen die aan te merken zijn als verwerker in de zin van de AVG. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Daarnaast is het soms nodig jouw persoonsgegevens te delen met andere derden, mogelijk worden jouw persoonsgegevens gedeeld met partij(en) voor het afnemen van (e-)assessments.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten gedurende maximaal één maand ná afronding van het sollicitatieproces. Hierna worden jouw gegevens verwijderd. Het kan zijn dat we je vragen of we jouw persoonsgegevens langer dan één maand mogen bewaren ten behoeve van een mogelijke match met andere of toekomstige vacatures. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, bewaren we jouw gegevens gedurende maximaal één jaar.