Meer over

Onze functies

We zijn altijd op zoek naar betrokken professionals met een groot zorghart. Collega’s die graag deel uit willen maken van ons groeiende team om samen de uitdaging aan te gaan onze cliënten een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Samen werken we hard om het verschil te maken voor onze cliënten. Je krijgt daarbij alle ruimte om ook jezelf te ontwikkelen in een van onze dynamische functies.

Zie jij jezelf als enthousiaste begeleider werken, zoek je daarnaast ook graag de verdieping op binnen je begeleidersrol en ga je aan de slag als persoonlijk begeleider of ben jij die bevlogen orthopedagoog die zich met liefde vastbijt in complexe casussen en je collega begeleiders van advies voorziet? 

Benieuwd naar onze functies? Kijk snel verder.

Ondersteunend begeleider

Leren doe je niet alleen in de schoolbanken. Pedagogische studenten kunnen bij ons tijdens hun studie al kennismaken met de praktijk.

De functie “ondersteunend begeleider” is een opstap voor het werken als begeleider. Deze functie is bedoeld om studenten die uitzicht hebben op een diploma alvast ervaring op te laten doen, zodat ze na het behalen van hun diploma direct bij ons aan de slag kunnen als begeleider of misschien wel persoonlijk begeleider.

Je begeleidt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, ASS of gedragsproblematiek. Je bereidt je dienst zelfstandig voor door passende activiteiten te kiezen. Je werkt aan de doelen die in het begeleidingsplan staan, je doet actief mee bij intervisies en vergaderingen en je werkt aan je persoonlijke ontwikkelingspunten.

Dit doe je gelukkig niet alleen. Wij bieden je daarbij graag hulp en coaching mede door de inzet van een ervaren coach. Deze helpt je te leren door gezamenlijk te reflecteren. Zo leer je alle noodzakelijke vaardigheden op de werkvloer.

Begeleider

Je biedt intensieve begeleiding op maat aan een brede doelgroep van kinderen, jeugdige en volwassen cliënten in de regio. Je begeleidt de cliënt individueel, in duo’s of in kleine groepjes waardoor je alles uit het begeleidingsmoment kan halen en actief aan doelen kan werken. Het werken aan doelen doe je door passende activiteiten aan te bieden, denk hierbij aan buitenspelen, sporten, koken, bakken en creatief bezig zijn. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op plezier maken, nieuwe dingen leren, ontdekken en het opdoen van succeservaringen. Je gaat daarbij uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen.

Door onze begeleiding zijn de cliënten in staat om langer thuis te wonen, voelen ze zich nuttig en nemen ze deel aan de maatschappij.

De problematiek van onze cliënten bestaat uit o.a. verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, ASS.

Je werkt zelfstandig binnen een dynamisch team waarin het van belang is om goed met elkaar te communiceren. Je hebt daarbij regelmatig contact met mensen uit het netwerk van de cliënt. Je bereidt begeleidingsmomenten voor en brengt structuur in de dag. Je zorgt voor een positieve sfeer op de werkplek en binnen het team. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie en het team.

Persoonlijk begeleider

Naast je taken als begeleider, heb je als persoonlijk begeleider nog een aantal extra verantwoordelijkheden. Hierdoor kun jij nog meer het verschil maken voor de cliënten in jouw caseload. Als persoonlijk begeleider ben je op zorginhoudelijk gebied eerste aanspreekpunt voor de cliënt en verwanten. 

Je betrekt actief de thuissituatie van de cliënt en adviseert ouders/verzorgers bij het loslaten van of bieden van de juiste zorg voor hun kinderen. Daarbij zet je ouders/verzorgers zoveel mogelijk in hun eigen kracht.

Je voert periodiek (evaluatie) gesprekken met alle betrokkenen. Je weet (complexe) hulpvragen te vertalen naar concreet passend aanbod. Je stelt samen met de cliënt en verwanten haalbare doelen op. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een geldig zorgplan.

Orthopedagoog / gedragsdeskundige

Als orthopedagoog-gedragsdeskundige ben je zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de te leveren zorg (begeleiding) aan onze cliënten. Onze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, ASS of gedragsproblematiek.

Je voert intakes uit en verricht gerichte observaties ten behoeve van een juiste indicatiestelling of begeleidingsmethodiek.

Vakinhoudelijk zul je (persoonlijk) begeleiders ondersteunen, adviseren en coördineren ten aanzien van hun werkproces waaronder het zorgplan.

Vanuit jouw deskundigheid draag je actief bij aan de professionele ontwikkeling van ons zorgbeleid en methodieken.

Je werkt zelfstandig binnen een dynamisch team waarin het van belang is om goed met elkaar te communiceren. Je hebt daarbij regelmatig contact met mensen uit het netwerk van de cliënt.

Je hebt daarnaast regelmatig contact met ketenpartners zoals scholen, jeugdteams, en neemt deel aan MDO’s en intervisies.

Super tof dat je spelenderwijs dingen kan bijbrengen en leren

Lise van Marwijk

Begeleider