Disclaimer

Deze website is eigendom van Lies.
Door deze website te bezoeken of te gebruiken ga je akkoord met en ben je gebonden aan de hierna vermelde regels in deze disclaimer. Ben je niet akkoord met deze regels dan dien je de informatie op deze website niet te gebruiken.

Wijzigingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Lies aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Lies zorgt ervoor dat de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website van Lies kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, logo’s, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan Lies. De informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, logo’s en afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Lies.

Veiligheid

De website van Lies wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen naar omgevingen buiten deze website) in deze website brengen je mogelijk naar sites van derden, waarbij Lies niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mails

De e-mails die wij versturen worden gecontroleerd op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze e-mails altijd virus-vrij zijn.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.